metodaterapijamedi-tapingzanimivi clanki
     
OBRAVNAVANJE MOTNJE BRAZGOTIN ZA HITREJŠE OKREVANJE Z VIDIKA AKUPUNKTNE MASAŽE po PENZEL

UVOD:

Človeško telo je s svojim delovanjem podvrženo raznim poškodbam lokomotornega aparata ali notranjih organov. Velikokrat te poškodbe kot posledico pustijo brazgotine, ki pa imajo veliko večjo vlogo, kot le estetska motnja.

Akupunktna masaža po Penzel (APM po Penzel) je sistem terapije človeškega telesa, ki v osnovi temelji na principu delovanja energetskega sistema človeka. Ta energetski sistem temelji na pretoku energije po 12 parih meridianov – nevidnih (vendar s sodobno znanostjo dokazanih) kanalov, po katerih teče naša življenjska energija. Ta človeška življenjska energija je električna energija , enosmerni tok, določene napetosti in določene frekvence. Pretok po meridianih omogoča, da je praviloma vsaka celica našega telesa oskrbljena z zadostno količino energije, ki ji omogoča optimalno delovanje. Vsak zastoj ali motnja kjerkoli na sistemu povzroči motnjo v delovanju telesa, ki se na začetku pokaže na energetski ravni, kasneje pa se tudi manifestira na fizični ravni telesa. Pri APM po Penzel motenim področjem dajemo veliko pozornost, saj se je izkazalo, da pogosto tukaj leži dejanski vzrok funkcionalnim in drugim motnjam v človeškem telesu.

Tako ugotavljamo, da je energetski sistem nadrejen ostalim sistemom v človeškem telesu in se vsaka motnja v delovanju ostalih sistemov izrazi tudi na energetskem sistemu.

Glede na to, da imamo v telesu vedno 100 % energije, je za naše počutje in delovanje najpomembneje, da je ta energija optimalno razporejena po celem telesu in takrat naše telo tudi optimalno deluje.

BRAZGOTINE – MOTENA PODROČJA

V kolikor imamo na telesu nekje moteno področje v energetskem pretoku ( npr. brazgotina), to moteno področje vpliva na predel ali organ sam ali pa se odrazi na drugem delu telesa.

Motena področja z vidika APM po Penzel predstavljajo zastoj pretoka energije po telesu oz. preko prizadetega področja in se tam izražajo kot energetski višek ali energetski primanjkljaj.

Meridiani potekajo preko vseh pomembnejših delov telesa oz. našega lokomotornega aparata, pri tem da moramo upoštevati, da energija teče na ventralni strani telesa od stopal proti glavi in do dlani, nato gre preko konic prstov na zgornjih okončinah po dorzalni strani zgornjih okončin v glavo in nato preko glave po dorzalni strani telesa do narta. Ta smer pretoka energije je pomembna za lažje razumevanje dela pri deblokiranju brazgotin z vidika APM po Penzel.

Glede na to, da telo pri rehabilitaciji nujno potrebuje PRETOČNO energijo preko poškodovanega dela, moramo pri rehabilitaciji ali terapevtskem obravnavanju motnje ali poškodbe preveriti tudi stanje motenih področij – brazgotin

Brazgotine lahko ležijo na samem poškodovanem predelu, kjer najbolj očitno vplivajo na čas rehabilitacije in samo odzivnost telesa na naše terapije, lahko pa ležijo tudi nekje na drugem koncu telesa in posredno preko sistema meridanov vplivajo na rehabilitacijo.

Brazgotina z vidika energetskega motenega področja ne predstavlja samo šiva ali reza ki ga vidimo, ampak je lahko to področje precej večje (npr. brazgotine po atroskopiji ali laproskopiji). Zaradi tega moramo brazgotine na telesu testirati in določiti meje motenega področja.

1. Testiranje brazgotin

Vsaka brazgotina je LAHKO moteča, ni pa nujno. Zaradi tega jo najprej vizualno pregledamo in poskusimo določiti njeno naravo. Bleda brazgotina nam ponavadi kaže na energetski primanjkljaj na motenem področju, to pomeni, da so funkcije telesa na tem področju omejene ali upočasnjene. Nasprotno nam rdeča ali vijolična brazgotina kaže energetski višek, kar pomeni možnosti vnetja, skelečih bolečin, otekline.

Brazgotino lahko izmerimo tudi s pretokom električne energije s pomočjo elektro-aparata. Slaba pretočnost, nizka napetost ali neobčutljivost nam kažejo na energetski primanjkljaj in obratno.

Na dotik je energetsko prazna brazgotina hladna, trda in tudi pacient pove, da je občutek top oz. celo zelo neprijeten. Obratno je pri energetsko polni brazgotini.

Pri velikih brazgotinah (npr. carski rez, OP kolka) bomo opazili, da je en del brazgotine lahko energetsko poln drugi pa prazen.

Brazgotino lahko tudi enostavno testiramo s pomočjo terapevtske palčke ali sličnega pripomočka. Z njo potegnemo najprej po simetričnem zdravem delu telesa, nato pa primerjalno po prizadetem delu – brazgotini z okolico in s tem določimo meje motenega območja.

2. Delo na brazgotini

Po določitvi tipa brazgotini in meje motenega področja, lahko pristopimo k samemu delu deblokade brazgotine.

Pri energetsko praznih brazgotinah poskusimo moteno področje energetsko napolniti. To lahko naredimo tako, da telesno energijo dovedemo v moteno področje s terapevtsko palčko (ali sličnim orodjem), Medi-tapingom ali da to področje stimuliramo z laserjem ali polnimo s pomočjo električne energije. Zunanje dovajanje energije pomeni ogrevanje ali obsevanje z IR lučko. Pri tem moramo paziti, da energijo posebej eksterno dovajamo pazljivo, da ne povzročimo novega zastoja, le da tokrat v energetskem višku – vnetje.

Pri energetsko polnih brazgotinah oz. motenih območjih pa poskusimo višek energije odvesti po energetskim sistemu drugam. Ponovno lahko to opravimo s pomočjo terapevtske palčke (ali sličnega pripomočka) po meridianih, z laserjem z elektro aparatom, Medi-tapingom ali pa jo odvedemo eksterno z rahlim in počasnim kontroliranim ohlajanjem in nato nadaljujemo z ustrezno terapijo aktivacije.

Pri mešanih brazgotinah delamo na principu pretoka, tako da zastoj prebijamo in vzpostavimo pretok preko tega področja.

Praktični prikaz dela na brazgotini bo v okviru delavnice.

Uravnovešenje energetskega stanja in pretočnosti na področju brazgotine oz. motenega področja je naš cilj, saj s tem zagotovimo vsem ostalim sistemom v telesu optimalno delovanje in s tem tudi hitro rehabilitacijo.

V tujini zdravniki nevralne medicine brazgotine tudi podvbrizgavajo npr. s Procainom ali sličnim anastetikom, da sprostijo strukture pod brazgotino, vendar s to obnese le pri površinsko motečih brazgotinah.

ZAKLJUČEK:

Osnovno poznavanje pretoka energije po telesu – smer in lega meridianov, kakor tudi obravnavanje brazgotin kot morebitnega motečega dejavnika pri hitrejšem okrevanju in odpravljanje teh motenj lahko ob sočasni ustrezni terapiji tudi do 50 % skrajša čas
rehabilitacije, ki je sicer predviden oz. pričakovan. Delo na brazgotinah ne zahteva veliko dodatnega izobraževanja ampak to, da jim posvetimo pozornost in jih obravnavamo njihovi dejanski vlogi primerno, ne pa da jih opazujemo samo z estetskega vidika.

Avtor:
RIBIČ Rado
SOHAM terapevtsko izobraževalni center
asist. in predav. Lehrinstitut fuer APM nach Penzel, Heyen, Nemčija
asist. in predav. MEDITAPING – Med. FEGE-Zentrum, Wettstetten, Nemčija

Slov. Konjice, nov. 2007


nazaj na vrh [...]

 

 

 

ZA ZDRAVNIŠKO PRAKSO PREIZKUšENO ZDRAVILSTVO [...]

ALI SO PEARCINGI ŠKODLJIVI [...]

APM IN FANTOMSKE BOLEČINE [...]

OBRAVNAVANJE MOTNJE BRAZGOTIN ZA HITREJŠE OKREVANJE Z VIDIKA AKUPUNKTNE MASAŽE po PENZEL [...]